Trường Tiểu học Rạch Chanh tọa lạc tại Ấp Rạch Chanh xã Lợi Bình Nhơn Thành phố Tân An. Vào năm 2000  theo quyết định 983A/QĐ-UB ngày 01 tháng 8 năm 2000 của UBND Thị xã Tân An về việc thành lập trường TH Rạch Chanh xã Lợi Bình Nhơn, thị xã Tân An.;

Trường Tiểu học Rạch Chanh được tách ra từ Trường Tiểu học Cần Đốt cho đến nay. Hiện tại, cơ sở vật chất trường có 11 phòng trong đó có 8 phòng học và 3 phòng hành chánh.

– Trường thực hiện các chức năng, nhiệm vụ dạy học từ lớp Một đến lớp Năm, 100% HS của trường được học 7 buổi trong tuần.

– Tổ chức bộ máy nhà trường gồm 23 CB.GV.CNV trong số đó biên chế nhà nước 22, hợp đồng không thời hạn 01 nhân viên bảo vệ .

– Trường  có chi bộ Đảng, có tổ chức Công Đoàn, Đội TNTP HCM, có Hội Đồng giáo dục, có Ban Đại diện Cha, mẹ học sinh.

– Tổng số CB,GV đạt chuẩn : 22/22 đạt tỉ lệ 100%.

– Tổng số CB, GV trên chuẩn : 22/22 đạt tỉ lệ 100%.